Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Нитра – фотографије о Београду

У Нитранском позоришту “Андреа Багара”  је  у децембру 2010 године отворена изложба фотографија под називом Нове фотографије Београда 2000-2010. Фотографије нам показују како је изгледао Београд последњих десет година. Премијера изложбе је одржана у Братислави, а Нитра је друго место у Словачкој где су изложене фотографије. Аутори фотографија су Zoran Djordjević,   Aleksandar Kelić,  Sanja Knežević,  Mirko Lovrić,  Dragoslav Mirković,  Milena Andjela Mišić,  Ivan Stanić,  Branislav Strugar,  Fadil Šarki, Aleksa Trbović. Покровитељство  над овом изложбом је имао амбасадор Србије у Словачкој, Данко Прокић који је и отворио ову изложбу

http://www.patriot.sk/2010/12/nove-obrazy-belehradu-poslednych-desiatich-rokov/