Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Пријем код премијерке Ивете Радичовеј у Савету Владе СР

Премијерка, Ивета Радичова се у петак 16. децембра 2011 срела са представницима националних мањина које живе у Словачкој. Иде о први сусрет у историји Словачке републике на премијерском нивоу.

У свом говору, Ивета Радичова је нагласила, да није присталица марксистичке дефиниције демократије, која говори о влади већине. „Ја сам присталица дефиниције демократије, која говори да је демократија заштитник мањина и да штити права слабијих…….Када имамо загарантована права националних мањина, онда имамо и развијену демократију“

Председница владе СР је замолила представнике националних мањина о ширење грађанског принципа. „Треба давати грађанима могућност да буду активни, јер ако су грађани активни имаћемо друштво на које можемо да будемо поносни“.

„Следећа година ће бити веома тешка. Кризу која је сваким даном све већа, ће мо савладати једино ако будемо доследни“ изјавила је премијерка Словачке републике.

Састанку су присуствовали представници мађарске, русинске, бугарске, циганске, јеврејске, храватске, моравске, пољске, украјинске, чешке, немачке и српске националне мањине.

У Словачкој постоји тринаест регистрованих националних мањина. Срби, као најмлађа национална мањина су тај статус добили 03. фебруара 2010 године. Од тада има и свог представника у Савету владе Словачке републике, у Секцији за националне мањине.

Секција за националне мањине се састаје два до три пута годишње.

 

 

пријем 16. децембра 2012

Премијерка Ивета Радичова и Стане Рибич

 

Представници националних мањина и мањинских организација