Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

СРПСКИ ШАЈКАШИ У ГОРЊОЈ ЗЕМЉИ

СРБИ У СЛОВАЧКОЈ
Написао:   Љубивоје Церовић
Шајкаши су били најстарије српско становништво које је у средњем веку почело да насељава Горњу Земљу у данашњој Словачкој.
Пловећи шајкама Дунавом и његовим притокама, добро наоружани, били су од велике користи угарским владарима и у рату и миру. Уочавајући њихов значај, угарски краљ Иштван 1. је, почетком 11. века, српске шајкаше у јужним деловима Угарске даривао повластицама. Српски шајкаши су своје ратничке способности показали у Горњој Земљи у време рата који је угарски краљ Бела 4. повео против Фридриха Аустријског. После успешно окончаног рата, 1241. године, Бела 4. је шајкашима проширио повластице. Њихово средиште у Горњој Земљи је постао Коморан.
Шајкаши још више добијају на значају у времену када Турци почињу да упадају са балканског на панонско подручје. То је навело угарског краља Матију Корвина да предузме кораке у правцу реорганизације шајкашке флотиле. Њен састав појачало је српско становништво после пада Деспотовине. Уважавајући њихов начин живота у старој постојбини, Матија Корвин организује шајкаше по начелу породичне задруге или дружине. Задрузи су припадале оне породице чији су чланови служили по рекама под заставом шајкашког капетана “са мачем или веслом”. Угарски краљ је дозвољавао шајкашима да са породицама живе у логорима, тако да су их у ратовима пратили жене и деца. По престанку ратовања, живели су на својим имањима у кругу породице.
У миру, шајкаши су били господари у својим насељима, аутономно управљајући пословима, уживајући одређене племићке повластице. Говорећи о шајкашима, историчар Гаврило Витковић је нагласио: “Јунаштвом и дурашношћу надмашили су и саме Шпартанце.” Матији Корвину је добро дошла помоћ ратоборних Срба, “који су се одликовали грађењем убојних лађа и вештином војевања на води”. Уважавајући жељу српских шајкаша да имају што самосталнији статус, Матија Корвин је командовање флотилом поверио војводама (вајде) из редова Срба. Шајкашке снаге је распоредио дуж Дунава, од Ђура до Земуна.