Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Slovačko – srpski odnosi 04.11.2011

http://www.rts.rs/page/rts/sr/RTS+Satelit/story/1526/Srbija+na+vezi/984134/Slova%C4%8Dko+-+srpski+odnosi+.html