Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

ИНАУГУРАЦИЈА ПОШТАНСКЕ МАРКЕ

       У галерији ЈАНА КОЊАРЕКА у Трнави је 13.априла 2012 дошло до свечане инаугурације поштанске марке коју су заједнички издали Словачка и Србија. Поштанска марка је посвећена Јану Коњареку  /1878-1952/, а издата је поводом 60 годишњице смрти оснивача модерног словачког кипарства.

      Поштанска марка је номиналне вредности 1,20 €, а рад је гравера Франтишка Хорниака. Издато је 80.000 примерака а штампана је у Поштанској штампарији вредносних папира у Прагу. Мотив на марки је глава Јана Крститеља, репрезентативан рад који је маестро Коњарек направио током свог десетогодишњег боравка у Србији.

У Србији је паралелно издата поштанска марка номиналне вредности 50 динара.

        Организатори ове прелепе акције су Трнавски самоуправни регион, галерија Јана Коњарека у Трнави, Савез филателиста у Словачкој, а Пошта Словачке а.с. Иницијатор идеје  о издавању поштанских маркица је Бохумил Хмелик, председник Трнавског форума ´89.

        На свечаној инагурацији су били присутни амбасадорка Србије у Словачкој, Радмила Хрустановић, председник Трнавског самоуправног региона, Тибор Микуш, градоначелник Трнаве, Владимир Бутко, председник Удружења Срба у Словачкој, Стане Рибич, генерална директорка Словачке Поште, ……