Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

ŽENY SVETA – výstava fotografia Milivoja Jocića

Dovoľujeme si Vás pozvať na vernisáž výstavy „Ženy sveta“.

Vernisáž sa bude konať dňa 4.4.2012 o 19:00 v priestoroch galérie PRO Laika na Palackého 14, vedľa Reduty v Bratislave. Vystavovať bude fotograf  Milivoje Jocič .

K príjemnému pozeraniu prispeje aj príjemná hudba a jemné občerstvenie. Vsup na vernisáž je voľný, všetci ste vítaní.

Detaily o výstave:

Ženy sveta

Milivoje Jocic /SR/ – srbský dokumentárny a cestopisný fotograf. Fotografiami sa snaží zachytiť autenticitu a charakteristické prvky života navštívených krajín. Autor si dáva záležať najmä na zachytení správneho okamihu vypovedajúceho o živote a kultúre.
V rámci svojho dokumentovania sa nesústredí na rušivé momenty. Naopak, z jeho fotografií vyžaruje pokojná atmosféra a krása zobrazeného miesta. Pri výbere fotografií  autora viedla snaha predstaviť krásu, pestrosť a odlišnosti kultúr. Z výberu fotografií sa zreteľne cíti autorova nostalgia za svetom, ktorý nenávratne mizne s postupujúcou globalizáciou.

Autor je členom klubu priateľov fotografie pri Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave, ktorý funguje od roku 2007. Jeho cieľom je rozvoj a propagácia neprofesionálnej fotografickej tvorby na Slovensku. Nadšencom fotografie poskytuje možnosť združovať sa a spoločne konzultovať svoje práce. Viac informácií nájdete na www.sedf.sk