Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Пријатељство кроз музику

пријатељство кроз музику

ПРИЈАТЕЉСТВО КРОЗ МУЗИКУ

 

Да музика непознаје границе, доказ је и концерт Дуа АС који се одржао у оквиру Месеца српске културе 20.септембра у просторијама Мале синагоге у Трнави.

Концерту је присуствовала и амбасадорка Србије у Словачкој, Радмила Хрустановић са супругом, покровитељ акције Месеца српске културе у Трнави.

Амбасадорка Србије у Словачкој, Радмила Хрустановић са супругом

            Ана Випарионова Крсмановић и Снежана Јовић Вернер, две врсне уметнице, су нам представиле композиције српских и хрватских аутора. Од Марка Тајчевића, Седам балканских игара, од  Стевана Стојановић Мокрањца  , 1. Руковет – Из моје домовине, од Стевана Христића, Грчку игру и Грлицу из балета „Охридска легенда“  и од Исидора Бајића, Игру.  У наставку концета смо чули песме из Македоније, Јовано Јованке, Ако одам во Битола и Скопско оро. Завршни део 40 минутног концерта је био у српском духу са песмама Шано душо, Чочек из Врања и Чачак – коло.

Ана и Снежана

Аранжмане извођених композиција је урадио Мгр. Драган Мирковић.

Балкански мелос има много слушалаца и све је популарнији на просторима Словачке. Доказ тога је и препуна сала Мале синагоге у Трнави.

Ана и Снежана