Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Биоскоп “Младост”

Српски документарни филм

У биоскопу “Младост”  на Хвездославовом тргу у Братислави се 26. новембра 2012 године врши пројекција документарних филмова. Свечано отварање је напланирано у 17.00 сати, а пројекција почиње у 18.00 сати. Биће приказано пет филмова у укупном трајању од 2 сата и 30 минута.

Биће нам драго да се видимо и проведемо пар сати у дружењу.