Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

У Пушкиновом музеју изложба о бомбардовању

Фотографије Мартина Цандира у музеју А.С.Пушкина у Бродзанима

 

Удружење Срба у Словачкој организује изложбу архивно документарних фотографија Мартина Цандира из Новог Сада које се тичу бомбардовања Новог Сада и Србије. Изложба фотографија траје од 16. новембра до 15. децембра 2012 године. Вернисаж изложбе је у 16.00 сати.