Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Концерт ИЗВОР

Нитрански самоуправни регион

Регионални културни центар у Нитри

Удружење Срба у Словачкој

Вас позива na 

КОНЦЕРТ

Српских традиционалних песама

ЖЕНСКЕ ВОКАЛНЕ ГРУПЕ

 ИЗВОР

10. ДЕЦЕМБАР 2012

u 18.30 час.

У Регионалноm културноm центрu у Нитри, улица Фатранска бр. 3

Покровитељство преузела амбасадорка Србије у Словачкој

Радмила Хрустановић                

Реализоване уз финансијску подршку Савета владе Словачке Републике

Програм култура националних мањина 2012

Плакат ИЗВОР