Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Изложбе у марту

НАЦИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ДОМ УМЕТНОСТИ ПИЕШТАНИ

АМБАСАДА СРБИЈЕ У СЛОВАЧКОЈ

УДРУЖЕЊЕ СРБА У СЛОВАЧКОЈ

 

Вас срдачно позивају на свечано отварање изложби:

Скулптура   Стојадина Цветковића под називом    КОСМИЧКИ ЦВЕТ

Фотографија Миливоја Мише Јоцића под називом   ЛЕТОМ СВЕТОМ

 

 КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 04. МАРТА 2013 /понедељак/

 у Дому уметности у Пиештанима  /ул. Ивана Краска бр. 1/

са почетком у 17.00