Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

КРАЉЕВИ СРБИЈЕ

Поштовани

Имам част да Вас позовем на изложбу “Краљеви Србије”, оригиналних сликарских портрета Милана Стојкова. Свечано отварање изложбе је 09. маја 2013 у 17.00 сати у Малокарпатском културном центру у Модри.

Четрнаест краљева Србије су исписали историју Србије: Стефан, цар Душан и Урош….Осим портрета на сликама се налазе и гређевине које су означили владавину и донаторску активност краљева Србије

С поштовањем

Радмила Хрустановић

амбасадорка