Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Тесла – инспирација за будућност

Изложба слика у Западнословачком музеју у Трнави

Од 16. септембра до 18. октобра Удружење Срба у Словачкој у сарадњи са Удружењем слободних ликовних уметника, Западнословачким музејом у Трнави и Трнавском самоуправном регијом организује изложбу слика академских уметника под називом Тесла – инспирација за будућност. Финисаж изложбе ће се одржати 18. октобра у 18.00 часова у Западнословачком музеју у Трнави.

Манифестација се одржава уз финансијску подршку Савета владе Словачке Републике – Култура националних мањина 2013