Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

ТЕСЛА – човек ван времена

ТЕСЛА- као лчност и човек ван времена

Пише: СТАНЕ РИБИЧ

Тесла у својој лабораторији

Тесла, као личност и човек ван времена који је оставио неизбрисив траг у свим сферама живота, већ деценијама инспирише не само научнике већ и уметнике свих категорија. Несхваћен и мало признат за живота, често искоришћаван и окрадан данас представља олтар на којем се моли цело човечанство.

Овај генијални научник, проналазач природних принципа је задужио свет својим фундаменталним проналасцима у области бежичних комуникација и бројним другим проналасцима у другим областима. Тесла је већ почетком 20. века размишљао о глобалним проблемима човечанства, тако да и ту представља раног мислиоца глобализма иако је и на том пољу непризнат до данас међу стручњацима.

Тесла као студент

 Скуп мисли и идеја које је Тесла оставио у својим чланцима, интервјуима, писмима и предавањима представљају вредна размишљања о судбини људи и човечанства у савременом свету, о проблемима и решењима која могу да представљају темељ за деловање данас.

 

Све ово је најбоље описао Др. Бранимир Јовановић, врсни познавалац живота и рада овог великог научника, у својој књизи Тесла- дух, тело и визија, објављеној 2001 године у издању Фреементала. Појам Теслина доктрина који се први пут појављује у овој књизи заузима своје место у свакодневној комуникацији.

Да набројимо само неке значајне елементе Теслине доктрине:

– Богати део човечанства је довољно развило удобност живота и није потребно улагати даље енергију у подизање удобности богате мањине већ улагати у промену навика већине, како би равномерно могла људска раса да се развија

– Човек мора да сачува идеале као противтег својим материјалистичким тежњама

– Велики човек је онај који прикупља знање као што пчела прикупља мед и користи га да помогне осталим људима да изађу из беде која их притиска – глади, незнања, болести…

– Особине ка којима би савремен човек требало да тежи јесу – знање, праведност, несебичност

– За лакше сагледавање трендова развоја човечанства може се употребити механичка теорија која полази од тога да је свака социјална баш као и физичка појава – кретање на коју се могу применити универзални закони који кажу да свако кретање подразумева масу која се креће, силе које је покрећу и силе које се противе њеном кретању. Тако можемо да говоримо и о масама, силама, енергијама, инерцији неког социјалног или на пример духовног феномена.

У односу на доктрину одрживог развоја која нам говори о важности прва два елемента – социјално економског и морално политичког, Теслина доктрина говори о важности трећег елемента – духовног, без кога ни решење прва два неће донети стабилност светској заједници.

 

Ову песму посвећену Тесли је написао песник Ерик Ондреичка поводом изложбе организоване у Братислави 2011 године.

СВЕТЛОСТ ПОСЛЕ СЕНКЕ

Душа човека пореклом је са Сунца. Господарица, светлост свих ствари, својом милошћу обасјаће оног који тражи светло.

Леонардо да Винчи

 

Чекајте у тами

у театру мунди

док не почну

 

светлосни прсти бити

сплет нити провидних

створених од нематеријалних нити

 

у жубору малог

брода с једрима од коре

уместо тишине

која свемир окива ледом

нек пада сребро

на најдревнији језик

у јеку хорова

на првом мору бледом

 

Све развијаће се брзо

брже него светло

свемир не може да чека

већ струјом прожима дечака

кроз крзно мачака

 

Дечаку већ недостаје

електрична дуга а под дугом

жеља да милује

светлосне жеље

заједно с голубом

 

Већ у жељама овим гради

свет омеђен јединим рубом

као јаје са живом клицом

и осветљава га гралом

уроњеним у тајне силе

као скривалицом

 

У њему се већ неко јавља

Не буди само светло

какво видимо дању

Пустимо на свет

сву светлост материје

скривену у динаму

 

Његов свемир већ постаде

безмерна машина

покренута другим силама света

Цео плива у једном

бескрајно великом

мору електрицитета

 

Опрости му Јупитер

громова владар моћни

и ти Прометеј

с украденом искром

која низ време весла

Убрзо ће их послати

посвуда дечак Тесла

 

– – – – – – – – – – – –

 

Чекајте у тами

у тхеатру мунди

док не почну

светлосни прсти бити

сплет нити провидних

створених од нематеријалних нити

у жубору малог

брода с једрима од коре

уместо тишине

која свемир окива ледом

нек пада сребро

на најдревнији језик

у јеку хорова

на првом мору бледом

 

У токовима без димензија

с бесконачним бројем

који једнако у њих урања

као што из њих урања

у мору ускипеле волтаже

веома блиској нули

са задње границе

с Ултиме Тули

 

где на самом крају

свемирски број сања

сушту бесконачност

на рубу поимања

 

Са словачког превео Вићазослав Хроњец