Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

ПОБЕДА ПРАВА И РАЗУМА

 

ПОСЛЕДИЦЕ САМОЉУБЉА

Написао: Стане Рибич

14.00 часова. Седница Одбора за националне мањине и етничке групе Савета владе Словачке републике је одржана 12.11. 2013 у Братислави. На предлог Станета Рибича, делегата који заступа српску националну мањину, представници 13 националних мањина су усвојили допуну дневног реда. Предлог се односио на промену Статута Одбора за националне мањине и етничке групе, а ради се о промени броја припадника у Одбору са правом гласања.  Неколико година префериране националне мањине /у овом случају мађарска и ромска/ које су својим прегласавањем искоришћавали своју надмоћ првенствено код расподеле финансијских средстава националним мањинама, су изгубили своју предност.

До сада је однос снага био следећи: Мађарска национална мањина 5 гласова, Ромска 4 гласа, Русинска, Украјинска , Чешка национална мањина по 2 гласа а све оставе /Руска, Бугарска, Српска, Немачка, Моравска, Украјинска, Хрватска и Пољска/ по 1 глас. Од тринаест националних мањина, десет је гласало да свака национална мањина има један глас. Са тим је коначно испоштован и Устав словачке републике, /члан 12 пар.2/ у којем између осталог пише да је свака национална мањина једнака, равноправна и да нико не може да буде преферован у односу на припадност, боју коже, веру, националност итд……

Влада СР - извор гоогл -Obrázky pre dopyt úrad vlády sk

 

НЕЋУ ДА СЕ ИГРАМ, ВРАТИ МИ МОЈУ ЛИЗАЛИЦУ

Припадници мађарске националне мањине су после усвајања такве одлуке напустили седницу, али својим одласком нису нарушили даљи рад Одбора. Оваквим дечијим понашањем су само показали колико су неискрене све њихове изјаве које се тичу „искрене сарадње и солидарности са осталим националним мањинама“. Ароганција њиховог понашања је коначно открила право лице и њихов циљ.

Видећи да немогу да промене изгласану одлуку, а пре напуштања седнице, мађарски представник је са подлизачке реторике прешао на отворене претње па у једном моменту и увреде. Покушао је да испровоцира прекид седнице, али у томе није успео.

Представници десет националних мањина су коначно схватили да снага није у бројности али у јединству.

А СВЕ ЈЕ ПОЧЕЛО МНОГО, МНОГО РАНИЈЕ

Све је ескалирало када је председник Одбора за националне мањине и етничке групе био Рудолф Хмел, за време чијег „шефовања“ је и усвојен Статут који је у првом реду био промађарски. Начин на који је тај Статут усвојен је посебна прича. Требало  је да прође пар година да представници националних мањина схвате колико је такав Статут штетан. Врхунац неправде и нетолеранције је достигнут ове 2013 године када су била дељена финансијска средства националним мањинама. И поред тога што је последњих година број припадника мађарске народност опао за 12 %, мађарској националној мањини је придељено 130.000 € више него што су имали у прошлој години. То и не би било тако битно да истовремено нису умањили средства другим националним мањинама /нпр. Пољској преко 50 %/. За неке националне мањине је то представљало питање опстанка.

 Тако је средства „делио“ Др. Ласло Нађ који је у 2013 години водио овај одбор. Због таквог начина рада, нетранспарентности, привржености, нетолеранције, лицемерја, непрофесионалног  и нестручног рада је морао да напусти вођење овог Одбора у Савету владе СР.

СВИЋУ ЛЕПШИ ДАНИ

Ако Савет владе Словачке републике прихвати одлуку Одбора за националне мањине и етничке групе, који је саветодавни орган Савета владе, постоји нада да ће се средства која су издвојена националним мањинама у Словачкој почети делити према праведнијим критеријумима.  

До сада то тако није било.