Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

СРПСКА ДИЈАСПОРА У СРЕДЊОЈ ЕВРОПИ

КОНФЕРЕНЦИЈА У ПРАГУ

Текст: преузет са сајта Канцеларије за дијаспору

Фото: 1. фото Штајерске новице, остале фотографије Стане Рибич

На тродневној коференцији српске дијаспоре у Средњој Европи, која је одржана у Прагу од 28. до 30. новембра, разматрани су статус Срба, учење српског језика, статус српских школа и очување идентитета и традиције Срба.

 

Фото: Штајерске новице

Учесници конференције

Донети су следећи закључци:

- Стутус националне мањине Срби уживају у Чешкој Републици, Словачкој Републици, Румунији и Мађарској. У Немачкој, Аустрији, Швајцарској и Републици Словенији, Срби немају тај статус, што им у многим сегментима живота отежава остваривање колективних права. Користећи искуства Срба из земаља где су та права остварена, одлучено је да се предузму заједнички кораци који ће водити решавању овог питања.

Организатор и аутор изложбе са домаћином

- Очување српског језика и писма у земљама Средње Европе одвија се на више начина: путем допунских школа које организује Република Србија, приватних школа и две српске гимназије у Темишвару и Будимпешти, као део румунског односно мађарског школског система. Констатовано је да најбоље организована настава постоји у Румунији и Мађарској, док је допунска настава најбоље организована у Швајцарској, а спорадично, упркос великим потребама, у Немачкој. У Чешкој, Словачкој, Словенији и Аустрији не постоје званичне школе за учење српског језика. Установљено је да су недостатак наставног кадра, адекватно и правовремено финансирање школа и редовно обезбеђивање уџбеника, проблеми које што брже треба решити. Одлучено је да се тражи достављање буквара и других наставних средстава за српске ђаке у Швајцарској и у другим земљама где постоји потреба.

Бранка Кубеш са гостима конференције

- Једногласно је оцењено да неговање српске традиције и очување идентита представљају приоритет српских заједница у државама Средње Европе, у чему је помоћ матице неопходна.

- Указана је потреба да се размена идеја и информација започета на овој конференцији, настави и електронском комуникацијом. У циљу одржавања континуитета ове конференције, учесници су предложили организовање скупа о медијима у Средњој Европи.

- Учесници конференције указали су на важност укључивања званичних институција Републике Србије у решавању положаја Срба у Средњој Европи.

Милутин Мићовић -Представник Срба из Црне Горе

Учествовали су представници осам европских земаља: Драган Станојевић из Украјине, председник Скупштине дијаспоре, Звонимир Јовановић из Швајцарске, потпредседник Скупштине дијаспоре и делегати: Маринко Марков, Огњан Крстић, Рајко Корнеа из Румуније, Никола Тодоровић и Раде Бакрачевић, представници из Словеније, Зоран Алексић из Аустрије, Драган Јаковљевић из Мађарске, Ђуро Плавшић и Миодраг Крецуљ из Немачке, Бранка Кубеш, Раде Луковић и Ратко Шкорић из Чешке, Стане Рибич и Матеа Буцало из Словачке и као почасни члан Милутин Мићовић, делегат Скупштине дијаспоре за Црну Гору.

Пред одлазак на конференцију

Конференцији су, поред делегата Скуппштине дијаспоре, присуствовали и Маја Митровић, амбасадор Србије у Чешкој Републици, Вукман Кривокућа, помоћник директора Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Звонко Шошевић, саветник Канцеларије, Михал Дзјуба, представник Свекозачког савеза чешких земаља и Словачке.

Зоран Алексић, Раде Бакрачевић, атаман Дзјуба са супругом, Звонимир Јовановић, Никола Тодоровић

Забавни програм приредио је ансамбл руских козака.