Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Обавештење

Поштовани пријатељи

Вероватно сте приметили да скоро две недеље нисте могли да отворите интернетову страницу Удружења Срба у Словачкој на српском језику. Разлог за то је био напад хакера на српску интернетову страницу коју су блокирали. Као што видите проблем смо дали да се реши чим смо га евидентирали. Од данашњег дана ће мо наставити да Вас информишемо о активностима нашег удружења. Извињавамо се за настале непријатности.

Управни одбор