Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

СЛОВАЦИ И СРБИ

Међународна конференција “Словаци и Срби – историја и садашњост“

“Словаци и Срби – историја и садашњост“, назив је велике међународне конференције која се, уз подршку Владе Републике Србије и Владе Републике Словачке, а у организацији Националног савета словачке националне мањине, Матице словачке у Србији и Словачке евангеличке а.в. црке у Србији, данас одржава у Скупштини АП Војводине. „Ова конференција организована је са идејом да се покажу и унапреде јаке историјске везе Србије и Словачке. Желимо да покажемо и респектовање различитости које је посебно изражено у Војводини и представља традиционални облик живљења вековима у назад“, нагласила је Томанова-Маканова.

Поручујући да сви треба да будемо свесни да мржња не зна за границе и да је свако у опасности уколико дозволимо да та мржња узме маха,  Пајтић је навео: “Због тога ми у Војводини политику коју водимо у протеклих десетак година, управо баштинимо на потреби да, пре свега, препознајемо потребе човека да буде уважен, да може слободно да говори својим језиком, да образује своју децу на језику којим говори, да се моли у цркви којој припада и да не осећа страх од последица које би могле уследити због тога што се осећа као свој на своме, у Војводини, у Србији”.

Председник Канцеларије за Словаке у дијаспори Игор Фурђик позитивно је оценио развијање односа између Србије и Словачке, нагласивши активну улогу коју у томе имају представници словачке националне заједнице који живе у нашој земљи. Он је истакао да је положај и однос према националним заједницама значајан фактор и на путу Србије ка ЕУ, који је, према његовој оцени, јасно оријентисан.

Одржавању ове конференције су у уводном делу подршку пружиле и Лесли Хес, виша саветница за људска права и недискриминацију ОЕБС-а, као и Александра Вујић, менаџерка пројекта Канцеларије Савета Европе у Београду. Током данашњег дана, учесници ове конференције ће се кроз велики број тематских панела разговарати о законским оквирима положаја националних мањина и међудржавној српско-словачкој сарадњи у области мањинске политике, традицији суживота Словака и Срба, култури, образовању и духовном животу Словака у Србији.

На конференцији су учествовали и Инг. Мариа Једличкова, поверени опуномоћеник за националне мањине и етничке групе владе СР са темом Положај националних мањина у републици Словачкој као и Стане Рибич, председник Удружења Срба у Словачкој са темом , Искуства Срба у Словачкој. На самој конференцији смо поделили Зборник радова са недавно одржане конференције у Трнави под називом Српско – словачки везе из историје, садашњости и будућности у организацији Удружења Срба у Словачкој и Факултета здравства и социјалног рада трнавског Универзитета. Осим тога смо поделили и билтен са колоније сликара која се одржала у октобру 2013 године у Словачкој.