Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

СРБИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Промоција најновије књиге Марка Лопушине

Нешто пре 17.00 часова у  књижари “Мост”  у улици Змај Јовина у Новом Саду се сакупило двадесетак љубитеља књиге који су дошли да виде најновије издање књиге Марка Лопушине, новинара, писца из Београда. Књига носи наслов Срби у источној Европи и осим историјског дела обрађује и савремени живот наших људи у расејању. С обзиром да се у књизи пише о животу Срба у неколико земаља, можемо да очекујемо наставак друге а можда и треће књиге које ће писати о Србима који живе у државама које нису у овој књизи споменуте.

Марко Лопушина, Зоран Колунџија и Стане Рибич

Удружење Срба у Словачкој заједно са издавачком кућом “Прометеј” из Новог Сада је издавач ове корисне књиге. На промоцији су били присутни Инг. Мариа Једличкова, поверени опуномоћеник Савета владе СР за националне мањине и етничке групе, Аница Рибич, председница Српког културно – информативног центра, Драган Станић, подпредседник Удружења Срба у Словачкој, др Небојша Кузмановић, идр.

Небојша, Мартин и Мариа

Све присутне је поздравио Зоран Колунџија, власник “Прометеја”, а после уводног поздравног говора Станета Рибича, реч је узео Марко Лопушина, аутор књиге, који нам је приближио и описао моменте који нису били објављени у књизи. Овај интересантан разговор су пратиле камере РТВ Војводине као и фотоапарат Тибора Вајде, дугогодишњег пријатеља и сарадника у сличним ситуацијама.

Књига је издата уз финасијску подршку Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону.