Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

1914-1918

У организацији Словачког историјског института, Историјског одбора Матице Словачке, Удружења Срба у Словачкој и СПКД „Просвјета” из Аустрије, а под покровитељством Амбасаде, организован је сусрет словачких и српских историчара и дискусија на тему „Први светски рат и његова евалуација у историографији”. Учесници у дискусији су били: академик Љубодраг Димић (члан Одбора за историју 20. века САНУ), проф. Срђан Мијалковић (председник „Просвјете”), др Иван Мрва (Филозофски факултет Ћирило и Методије у Трнави), др Антон Хрнко (Историјски одбор Матице Словачке) и др Петар Мулик (Словачки историјски институт).

Академик Љ.Димић је представио књигу „Србија у Великом рату 1914-1918”, чији је коаутор са др Миром Радојевић. Навео је да књига садржи нову научну синтезу о улози и месту Србије и српског народа у Првом светском рату, указује на стварне узроке рата и нуди резултате српске историографије, од Берлинског конгреса до краја Првог светског рата, а коришћена су и кључна дела европске историографије.

Учеснике дискусије поздравио је и амбасадор.

Словачки историјски институт, Историјски одбор Матице словачке, Удружење Срба у Словачкој, СПКД „Просвјета“ Аустрија

 

Вас позива

на сусрет

 словачких и српских историчара

које ће се одржати

14. новембра 2014

У 18.00 часова у Јозефинској библиотеци Матице словака

Грослингова ул. бр. 23

 

Дискусија на тему

Први Светски рат и његова еваулација у историографији

Учесници:

Проф.др. Мира Радојевић, Филозофски факултет, Београдски универзитет

Академик Љубодраг Димић, члан Одбора историје 20. века, САНУ (Српске академије наука)

Проф. Срђан Мијалковић, председник „Просвјете“ из Беча (Аустрија)

Доц.ПхДр. Иван Мрва ЦСц, Филозофски факултет Ћирило и Методије у Трнави

ПхДр. Антон Хрнко ЦСц, Историјски одбор Матице словачке

ПхДр. Петар Мулик ПхДр, Словачки историјски институт

Том приликом ће наши гости представити нову књигу

Србија у Великом рату 1914-1918

 

Књига је штампана на српском, немачком и енглеском језику

ПхДр. Петар Мулик ПхД,

директор Словачког историјског института

Стане Рибич,

председник Удружења Срба у Словачкој