Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Српски магазин

 

На овом линку можете да погледате српски магазин који је ве+ц два пута био емитован на националној телевизији СТВ 2.

 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7822/79039