Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

2% од пореза

Помозимо нашем братском удружењу

Удружење Срба у Словачкој ове године се није регистровало за добијање 2% од добити физичких и правних лица. Зато вас овим путем молим, ако се још нисте одлучили коме ће те поклонити 2% од пореза, да тај новац поклоните  Удружењу грађана српско – словачког пријатељства из Середа, Трнавски пут 19, ПИБ (ИЧО) 45013403.

Формулар за физичке особе имате у прилогу а за правне особе ће мо приложити ових дана

Vyhlasenie FO 2015 SRBSK