Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Српски центар почиње са радом

У просторијама трнавског Вишег регионалног краја /ВУЦ/ је 06. фебруара 2012 године одржан састанак на којем су били присутни председник ВУЦ , Тибор Микуш, председничка Српског културно – информативног центра, Аница Рибич и председник Удружења Срба у Словачкј, Стане Рибич. У веома конструктивном разговору смо обавестили председника Микуша о раду Удружења Срба у Словачкој за  протеклих 12 година постојања  Удружења, као и о плановима новоформираног Српског културно-информативног центра са седиштем у Трнави.

Разговору је присуствовао и Штаффа Јурај, шеф одељења за међународне односе, протокол и комуникацију. Са стране ВУЦ и председника Микуша, постоји воља за продубљивање и ширење сарадње. Могућност решавања просторија у којима би имао седиште Српски центар за сада није могућ, али је председник Микуш предложио да се за почетак формира деташовано одељење, канцеларија где би смо неколико пута месечно били присутни и могли преко тог одељења давати информације о раду Удружења Срба у Словачкој и Српског центра.

О томе како теку даљи преговори и када ће контактна канцеларија почети са радом ће мо вас обавестити.