Планиране акције

Србијa

Словачка

Cрпске новине

Интернетове новине

Српски радио

Поклоните 2% од пореза

Извор наде

Српски центар

Вести
 

Контакт

Удружење Срба у Словачкој – удружење грађана

Будкова 38
811 04 Братислава
Република Словачка

Председник удружења – Стане Рибич

Подпредседник – Драган Станић

Секретар – Растислав Поповић

Тел..:+421 905 834 299E-mail:spoloksrbov@gmail.com